Korzystając z usługi świadczonej przez LostMyPass.com, zgadzasz się, że nie naruszasz przepisów ustawowych i postanowień dotyczących kwestii praw autorskich lub prywatności w Twoim kraju i społeczności. Oprócz tego gwarantujesz, że jesteś właścicielem praw autorskich do dokumentu, którego hasło zamierzasz odzyskać, lub że jesteś prawnym przedstawicielem właściciela praw autorskich.

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w umowie między użytkownikiem a LostMyPass.com, wszystkie informacje i usługi na tej stronie są dostarczane «tak jak są» — bez żadnych gwarancji lub warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie wyłącznie, bez żadnych gwarancji dotyczących możliwości wykorzystania komercyjnego, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw własności lub praw własności intelektualnej.

LostMyPass.com nie ponosi odpowiedzialności za treść, charakter lub niezawodność jakiejkolwiek witryny o której wspomina lub do której się odwołuje, ani żadnego odnośnika zawartego na witrynnie o której wspomina lub do której się odwołuje.

LostMyPass.com nigdy i pod żadnym pozorem nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub inne straty (w tym, ale nie wyłącznie utracone zyski, utratę danych lub programów, zmniejszoną aktywność biznesową) poniesione w wyniku korzystania z tej witryny.

Przetwarzanie płatności w systemie Paddle

Proces płatności dokonywany jest przez naszego internetowego pośrednika — Paddle.com. Paddle.com jest oficjalnym odbiorcą wszystkich naszych płatności. Paddle przetwarza wszystkie wnioski finansowe i dokonuje zwrotów pieniędzy.

Patrz także

Copyright © 2017-2024 LostMyPass.com

Na górę